Privacyverklaring FotoshootzJe bent klant van ‘Fotoshootz’. Ik leg je graag uit hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Voor welke doelen?

Je maakt gebruik van mijn diensten. Daarvoor heb ik een paar gegevens van je nodig. Ik heb hiervoor wel je naam, je adres, je telefoonnummer en/of je email-adres nodig om contact met je te onderhouden.

Samengevat gebruik ik jouw gegevens voor:

  • afspraken, communicatie en opslag bestanden: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • financiën: naam, adres, e-mailadres, rekeningnummer


Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  • je gegevens: ik laat je graag zien welke gegevens er over jou in de administratie staan. Je mag me ook altijd vragen om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je dit doen door dit persoonlijk aan mij te melden, me te bellen op 06 1008 5505 of een mail te sturen aan info@sitakoning.com.
Communicatie

Wanneer je een email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden beveiligd door middel van beveiligingssoftware. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.Beveiliging

Ik beveilig jouw gegevens door:

  • gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner
  • gebruik van toegangscodes op telefoon en laptop

Hoe lang bewaart ‘Fotoshootz’ persoonsgegevens?

  • Zolang je klant bent: zolang je klant bent, bewaar ik natuurlijk je gegevens
  • Bewaren voor de Belastingdienst: ik bewaar naam en betaalgegevens zeven jaar, van klanten én van voormalige klanten


Klachten

Als je vindt dat ik niet netjes omga met je persoonsgegevens, neem dan eerst contact met mij op. Mochten wij er samen niet uit komen, dan kun je daarna een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.


Verwerkers

Verwerkers zijn mensen of organisaties die in opdracht van mij iets met jouw gegevens doen, zoals opslaan of gebruiken.


Voor mijn administratie gebruik ik Visma Online – een online boekhoudprogramma. Tussen Visma Online en mij bestaan afspraken over privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Visma Online beveiligt jouw gegevens goed:https: https://nl.visma.com/privacyverklaring/ . Visma Online zelf heeft geen toegang. Alleen mijn boekhouder en ik kunnen inloggen.


De boekhouder en ik zorgen er beide voor dat er niemand anders bij jouw gegevens kan. De boekhouder kijkt over het algemeen alleen naar de cijfers, en áls het nodig zou zijn om je persoonsgegevens te gebruiken, gebruikt hij deze alleen om voor mij werkzaamheden uit te voeren.


Nog wat verplichte informatie over de privacy

Ik neem geen besluiten zonder dat daar een menselijke blik aan te pas komt (geen geautomatiseerde besluitvorming).


Ik geef jouw gegevens niet aan andere partijen (ontvangers).


Verder gelden nog deze rechten van de privacywetgeving:

  • je kunt bezwaar maken
  • je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • je hebt recht op beperking van de verwerking


Als je hier meer over wilt weten of als je deze rechten wilt gebruiken, neem dan contact met me op.


Hartelijke groet,


Sita Koning - eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van 'Fotoshootz

Using Format