Voorwaarden Fotoshootz


Copyright

 • De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's, die door de fotograaf zijn gemaakt, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.
 • De fotograaf behoudt het digitale origineel.
 • Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

Producten

 • Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
 • De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.     
 • Publicatierecht & Auteursrecht
 • De fotograaf behoudt het recht, foto's te gebruiken op zijn internetsites (www.fotoshootz.com & www.sitakoning.com ) of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop. Dit geldt voor alle foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn (eventueel in overeenstemming met de klant).
 • De afnemer mag zijn aangekochte foto, gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechtenvrij is aangekocht.
 • Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding( Fotoshootz.com, www.fotoshootz.com op of nabij de foto's. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto's.
 • Doorverkoop en vermeerdering van foto's in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.

Algemeen

 • Achteraf kan er geen beroep op Fotoshootz worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s.
 • Bij gebruikmaking van Fotoshootz in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Fotoshootz niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
 • Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto's, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 Verzetten en annuleren van een afspraak

 • Mocht de gemaakte afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient de afspraak telefonisch of per email geannuleerd te worden. Er kan dan direct een nieuwe afspraak worden ingepland. Voor het verzetten van een afspraak worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Bij een annulering binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht. Bij een annulering op de dag zelf of bij niet komen opdagen wordt  100% in rekening gebracht.


Using Format